MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Formularze zgłoszeniowe

Zainteresowanych udziałem w Targach Edukacyjnych 2018 zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Targów oraz wypełnienia stosownych formularzy. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.

 

1. FORMULARZ FS - zamówienie wyposażenia dodatkowego, prądu na stoisku niezabudowanym, internetu


2. FORMULARZ AS  - zamówienie wyposażenia zwiększającego atrakcyjność stoiska


3. FORMULARZ IP - wpis do przewodnika targowego (drukowanego)


4. FORMULARZ PS - plan stoiska zabudowanego


5. FORMULARZ WD_UD - widoczność na terenie targów i usługi dodatkowe


6. FORMULARZ ZN - zgłoszenie udziału usług dla niewystawcy


7. FORMULARZ ZP - zgłoszenie płatnika innego niż wystawca


8. FORMULARZ ZW - zgłoszenie udziału współwystawców


9. REGULAMIN TARGÓW


10. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE